• Milutina Milankovića 166
    Beograd
  • Pon. - sub.
    9 - 16 h.

Cenovnik usluga

1.Redovan Servis klima uređaja 12.000 btu…….. 2.500 din.

2.Redovan Servis klima uređaja 18.000 btu…….. 3.000 din.

3.Redovan Servis klima uređaja 24.000 btu…….. 3.900 din.

 - ***(ukoliko se uz redovan servis vrši i dezinfekcija uređaja vrelom parom od 110ºC do 140ºC tada se na cenu redovnog servisa doplaćuje iznos od 3.500 do 4.000 din., u zavisnosti od kapaciteta klima uređaja.)

4.Redovan Servis kasetnog/plafonskog klima uređaja 12-24 bez dopune freona……. 4.800 - 6.900 din.

5.Redovan Servis kanalnog klima uređaja 36000 btu bez dopune freona (spoljna jedinica)……. 9.600 din.

6.Redovan Servis kanalnog klima uređaja 36000 btu (unutrašnja jedinica)……. 8.600 din.

7.Redovan Servis klima uređaja Multi split - cena po unutrašnjoj jedinici……. od 3.500 din.

8.Redovan Servis Artcool klima uređaja 12 ……. 3.500 din.

9.Redovan Servis Artcool klima uređaja 24 ……. 6.600 din.

10.Čišćenje turbine unutrašnje jedinice klima uređaja od 6.800 din.

11.Rashladna tečnost - Freon po kilogramu (R22, R410a) ……. 9.500 din.

12.Rashladna tečnost - Freon po kilogramu  (R407c) ……. 10.500 din.

12a.Rashladna tečnost - Freon po kilogramu  (R32) ……. 10.500 din.

13.Usluga kompletnog punjenja sistema freonom ……. detaljnije»»

14.Vakuumiranje sistema klima uređaja 9, 12, 18 i 24000 btu ……. od 4.000 - 9.600 din.

15.Startni kondenzator kompresora za klimu 9, 12, 18 i 24000 btu ……. od 9.600 - 14.800 din.

16.Usluga zamene kondenzatora (startera motora) za klimu 9, 12, 18 i 24000 btu ……. 3.600 do 8.800 din.

17.Usluga zamene IGL ventila ……. od 1.800 - 3.800 din.

18.IGL ventil ……. od 3.800 - 4.600 din.

19.Usluga zamene elise ventilatora na spoljnoj jedinici ……. od 4.800 - 8.900 din.

20.Usluga *defektaže na terenu za klimu 12 ……. od 5.000 din.

21.Usluga *defektaže na terenu za klimu 18 – 24 ……. od 6.800 din.

22.Usluga zamene izolacije bakarne instalacije do 3 metra …….  od 3.500 - 5.500 din.

23.Popravka elektronike neinverter klima uređaja 12-24 btu ……. od 10.500 din.

24.Popravka elektronike inverter klima uređaja ……. od 14.800 din.

25.Defektaža elektronike u servisu (bez popravke) za split klima uređaje ……. od 10.600 - 16.000 din.

26.Skidanje i odnošenje elektronike u servis na defektažu ze klime 12-24 btu ……. od 3.600 - 6.000 din.

27.Usluga zamene 4-tvorosmernog (četvorokrakog) ventila ……. od 8.500 din.

28.Veliki servis klima uređaja (skidanje i odnošenje unutrašnje jedinice uređaja u servis) za klime 12-24 btu……. od 9.600 - 14.000 din.

29.Izlazak na teren na teritoriji grada Beograda (do 10 km od centra) ……. 2.500 din. *Naplaćuje se samo u slučaju ako odustanete od naših usluga

30.Izlazak na teren na teritoriji grada Beograda (10 - 20 km od centra) ……. 3.500 din. *Naplaćuje se samo u slučaju ako odustanete od naših usluga

31.Izlazak na teren na teritoriji/periferiji grada Beograda (20 - 40 km od centra) ……. 4.500 din.*Naplaćuje se dodatno, uz pružene usluge

32.Radovi na visini sa upotrebom dizalice ili velikih merdevina ……. 18.500 din. *Preko 3 metra od poda

33.Demontaža Klima uređaja 12 ……. 4.500 din.

34.Demontaža Klima uređaja 18 ……. 6.900 din.

35.Demontaža Klima uređaja 24 ……. 8.600 din.

36.Montaža / Ugradnja Klima uređaja 9 i 12 ……. 12.000 din. *Bez instalacionog materijala i nosača spoljne jedinice

37.Montaža / Ugradnja Klima uređaja 18 ……. 18.800 din. *Bez instalacionog materijala i nosača spoljne jedinice

38.Montaža / Ugradnja Klima uređaja 24 ……. 24.800 din. *Bez instalacionog materijala i nosača spoljne jedinice

39.Instalacioni materijal (bakarne cevi, el.kabl, izolacija, crevo za odvod kondenzata ……. od 2.400 - 3.300 din. *Po započetom metru dužnom detaljnije»»

40.Ispitivanje curenja freonske instalacije azotom/bojom i UV lampom za klime 12,18 i 24 ……. od 8.800 din.

41.Redovan servis pokretnog (pingvin) klima uređaja sa punjenjem gasa 9 i 12.000 btu …….  13.800 din.

42.Rešavanje curenja kondenzata na unutrašnjoj jedinici za klime 9 i 12.000 btu …….  8.800 - 12.800 din.

Napomena: Defektaža podrazumeva ispitivanje, dijagnostiku, ne podrazumeva popravku uređaja ili njegovih delova

Punjenje | Dopuna Klima uređaja Freonom

Punjenje Klima uređaja vršimo isključivo visokokvalitetnim originalnim fluidima (freonima) od licenciranih proizvođača. Kineske i no-name freone ne koristimo, obzirom da su i do nekoliko puta jeftiniji, sadrže veliki procenat vlage i veoma brzo, trajno oštećuju kompresor uređaja.

Cena punjenja kompletnog sistema klima uređaja (orientaciono), cena može varirati u zavisnosti od količine freona

Detaljnije o punjenju klima uređaja»

Primenjuju se gore navedene cene ukoliko drugačije nije ugovoreno posebnim dokumentom.

*Cene su podložne izmenama bez prethodne najave. Poslednja izmena: 20.07.2021 god.

Joomla SEF URLs by Artio